Novo u Ponudi

INFO:Biljni Akvarij I

PRIMJER TIP I i TIP II AKVARIJI

TIP 1

TIP I je normalno osvijetljen akvarij (120 x 60 x 60 cm) sa standardnim TLD tubama (3 x 36 watt 860 nm). Podloga (bez hranjivih medija) je siromašno zasađena i biljke su većinom nezahtijevne vrste kao što su mahovina i neke Cryptocorine. Kod ovakvih tipova akvarija rasvijeta je limitirajući faktor i razlog zašto se hranjivi materijali mogu držati u niskim razinama. Prihrana biljaka je normalna:
- u nedjelju normalna doza ProFita
-1/2 doze EasyCarba dnevno, osim u petak
-u petak održavanje, izmjena 20% vode i dodavanje Nitra i Fosfa
-u petak nakon održavanja dodati EasyLife FFM 1/4 doze
Vrijednosti vode: NO3:10mg/l, PO4:0,5mg/l, KH:5, pH:6,8, CO2:oko 23mg/l sa CO2 cilindrom, GH:7

tip II akvarij

Tip II je jako osvijetljen akvarij (120 x 60 x 60 cm) sa 6 x T5 lampama (6 x 54 w 860 nm). Očito je da se želi da iz cijele podloge (bez hranjivih medija) izrastu biljke, u ovom slučaju Helianthus callitrichoides i Echinodorus tenellus. To su zahtijevne biljke ako se želi od njih da izrastu perfektno. U pozadini su Ludwigia sp koje zahtijevaju puno svijetla i hrane da bi imale optimalnu koloraciju. U ovom akvariju rast biljaka i njihova asmilacija nutrientsa zahtijevaju velike količine istih. Prihrana biljaka je sljedeća: -u nedjelju 1 x doza ProFita
-srijedom 1/2 doze ProFita i 1 doza Ferra
-dnevno 1 doza EasyCarba osim petkom
-petkom održavanje: izmjena 30% vode, dodavanje Nitra i Fosfa
-u petak nakon održavanja 1/4 doze EasyLife FFM-a

Vrijednosti vode: NO3 16mg/l, PO4 1,5 mg/l, KH5, pH 6.7, CO2 oko 28 mg/l (sa CO2 cilindrom), GH7

EasyLife Info

Paradiso rasvijeta

Prekrasni biljni akvariji postaju sve više popularni. Dobro osnovno znanje je potrebno da bi se dobili optimalni rezultati što je i cilj ovog informativnog članka koji bi vas trebao približiti vrlo zanimljivoj temi rastu biljaka u akvariju.

Paleta Easy Life
zlatnitrokut

Zlatni trokut je simbol za relaciju između Biljaka - Svijetla - Makronutrientsa - Mikronutrientsa, s time da je svijetlo na vrhu piramide.Svijetlo nije bespotrebno stavljeno na vrh piramide: količina svijetlosti određuje potrebe i brzinu absorpcije hranjivih materijala kod biljaka. Očigledno je da pri pri jakoj svijetlosti biljke rastu brže i samim time koriste veće količine hranjivih materijala nego u akvarijima sa osrednjom rasvijetom. Naravno to također ovisi i o vrstama biljaka: brzorastuće biljke kao npr Vallisneria sp mogu uzeti vrlo velike količine nitrata i fosfata nego spororastuće biljke kao što je Anubias sp.
Svi nutrientsi su važni
Biljke imaju potrebu za svim nutrientsima/hranjivim elementima. To znači da zdravi rast bez alga je moguć samo kada su svi uvijeti omogućeni: svijetlo - CO2 - N - P - K ..... Ako neki od elemenata nedostaje tada će rast biti usporen ili zaustavljen.
Alge i otpuštanje šećera
Ako se rast biljaka uspori, procesi nisu finalizirani i dolazi do otpuštanja šećera od strane biljaka. To su upravo šećeri koji aktiviraju spore alga i rast alga. Alge su puno manje osjetljivije na nedostatak ili smanjene količine hranjivih elemenata, zbog toga svi elementi koji tvore Zlatni trokut moraju biti prisutni u akvariju da bi se spriječili problemi sa algama.

Redfield omijer : NO3 protiv PO4
Nove spoznaje uče nas da prisustvo nitrata i fosfata nije razlog razvoju i pojavi alga. U stvari nedostatak tih elemenata vodi do pojave alga, zbog šećera koje biljke otpuštaju. Naravno vrlo velike količine fosfata ( >2,0 mg/lit ) stvaraju probleme sa algama ali količine od 0,5 - 2,0 mg/lit PO4 su prihvatljive i nisu razlog pojavi alga. Normalno, biljke dobivaju N i P putem hrane za ribe i otpadom riba. Međutim u akvarijima sa malom količinom riba, slabim hranjenjem, velikom količinom biljaka i jakom rasvijetom može doći do nedostataka bitnih makro elemenata. Mnogi ljudi određuju koncetracije NO2 - PO4 kroz Redfield omijer da bi neutralizirali deficit. Redfieldov omijer je omijer između C - N - P, u omijeru 105 - 16 : 1. U praksi mi koristimo omijer između N i P (16 : 1 ) i prebacujemo taj omijer u vodene vrijednosti nitrata i fosfata.
Dodavanjem EasyLife Nitro i Fosfo proizvoda pravilan omijer može biti uspostavljen i deficit je spriječen.
Ugljik / CO2
Deficit u koncetraciji ugljika (obično u formi CO2 ) je također krivac za razvoj alga i slab rast biljaka. Asimilirajući procesi se usporavaju i dolazi opet do otpuštanja šećera i drugih supstanci koje aktiviraju pojavu i rast alga. Dakle vrlo je bitno da akvariju priskrbite odgovarajuće količine ugljika. U vrlo jako osvijetljenom akvariju sa brzorastućim biljkama potreba za ugljikom je vrlo velika. CO2 iz CO2 reaktora ili EasyLifeEasyCarbo artikla je dovoljno da se spriječi taj nedostatak.
Rasvijeta
Svijetlo je pokretačka snaga asimilacije i određuje :

  • a. potrebu
  • b. brzinu absorpcije

Učinak svijetlosti na brzinu absorpcije je vrlo važno. Sa velikom količinom svijetlosti biljke će rasti sve brže i pogotovo absorbirati velike količine hranjivih elemenata. Potreba za hranjivim materijalima će biti velika te treba paziti da ne dođe do nedostatka bitnih elemenata.

Da bi objasnili utijecaj rasvijete na potrebu biljaka za  hranjivim materijalima prikazaćemo 2 tipa akvarija

Tip I: normalni i najčešći tip akvarija

To je akvarij sa osrednjom rasvijetom i normalnim rastom biljaka sa  par brzorastućih biljaka. Za taj tip koristimo slijedeće vrijednosti vode: -CO2: 15 - 20 mg/litru
-NO3: 5 - 10 mg/litru, 1 x tijedno mijerenje i doziranje
-PO4: 0,5 - 1,0 mg/litru, 1 x tijedno mijerenje i doziranje
-Doziranje ProFita pola do cijele doze -Doziranje EasyCarba pola preporučene doze

Tip II : vrhunski profesionalni akvarij

Ovo je pravi biljni akvarij, sa T5 rasvijetom i mnogim brzorastućim i zahtijevnim biljkama. Za taj tip koristimo slijedeće vrijednosti vode:
-CO2: 20 - 30 mg/litru
-NO3: 15 - 20 mg/litru, 1 x tijedno mijerenje i doziranje
-PO4: 1,0 - 1,5 mg/litru, 1 x tijedno mijerenje i doziranje
-Doziranje profita 1 do 2 puta preporučene doze
-Doziranje Ferra 1 x tijedno,
-Doziranje EasyCarba dnevno preporučena doza

Razlika između tih akvarija leži prvenstveno u jačini svijetlosti koja određuje brzinu absorpcije hranjivih materijala i zbog toga ti elementi trebaju biti brže dostupni i u većim količinama lokalno na površini lišća. Dodaci se mogu dodavati i tijedno te vrijednosti mogu padati (nikad na 0) sve dok se redovno tijedno dozira.

ProFito

ProFitoProFito je kompletno profesionalno gnojivo za akvarijske biljke koji izmežu ostalog sadrži kalij i željezo. Uvijek počnite dozirati sa pola preporučene doze. Ako u akvariju ima puno brzorastućih biljaka i ima jako rasvijetu doziranje se može povećati na cijelu ili jednu i pol preporučenu dozu. Upotreba Profita zadovoljava skoro sve potrebe biljaka te je dodatna  upotreba željeza ili kalijum aditiva u većini slučajeva nepotrebna, čak i u vrlo gusto zasađenim biljnim akvarijima.

Više o ProFitu

EasyCarbo

EasyCarboUgljik je obavezan biljkama u asimilacijskom procesu. Nedostatak ugljika u većini slučajeva uvijetuje razvoj alga. EasyCarbo je dostupan i vrlo jaki izvor tekućeg ugljika koji spriječava zastoj asimilacije hranjivih elemenata kod biljaka. Počnite doziranje sa pola preporučene doze da bi se biljke naučile na njega. Može se koristiti u kombinaciji sa CO2 cilindrom. Zbog upotrebe EasyCarba alge će imati velikih poteškoća u preživljavanju zbog pojačanog rasta biljaka. Vrlo dobro ga je koristiti u kombinaciji sa Profito univerzalnim gnojivom. Bolje rastuće biljke ( Cryptocorynes, Echinodorus sp ) se bolje natječu sa algama pri upotrebi EasyCarba, alge nemaju nikakve šanse i nestaju nakon par tijedana.

Više o EasyCarbo

Ferro

FerroPonekad postoji potreba za ekstra količinom željeza. Pogotovo u tipovima II akvarija sa brzorastućim biljkama kao što je Glossostigma elatinoides koja zahtijeva veće količine željeza i jakom rasvijetom. Dodatno doziranje jednom tijedno je potrebno. Easy Life Ferro je snažni i koncetrirani izvor željeza za raskošni i zdrav rast biljaka. Osim željeza ovaj proizvod sadrži hranjive tvari kao Kalijum te ostale.

 

Više o Ferru

Nitro&Fosfo

NitroPri nedostatku ili lošem omijeru između nitrata i fosfata, Nitro&Fosfo se mogu dozirati da bi se koncetracije tih bitnih hranjivih elemanata vratile na potrebni nivo.

 

 

Više o Nitro&Fosfo